تازه های وب و طراحی وب

دنيای وب متغييرترين و پر تحرک ترين فضایی است که تا بحال جامعه انسانی با آن روبرو شده است . اين دنيا حتی اصول جديدی را به ارتباطات داخلی و بينابينی جوامع تزريق کرده است و فرصتهای بسياری برای کسانی که زودتر شرايط را درک ميکنند ايجاد کرده است، بنابراين ايده خوبی است که رويدادهای اين فضا را از نزديک تر رصد کنيم و بروز بمانيم ...