پورتال شهرداری منطقه 16 تهران

پورتال شهرداری منطقه 16 تهران

  • آدرس سايت: region16.tehran.ir
  • زبانها: فارسی - انگليسی
  • سال ساخت: ۱۳۹۲
  • کارفرما: شهرداری منطقه 16 تهران
  • توضيحات: