شرکت اسکان ایران

شرکت اسکان ایران

  • آدرس سايت: www.eskaniran.com
  • زبانها: فارسی - انگليسی
  • سال ساخت: ۱۳۹۰
  • کارفرما: شرکت اسکان ایران
  • توضيحات: تاریخچه، زمینه های فعالیت و پروژه های انجام شده توسط شرکت اسکان ایران در زمینه های اجرای پروژه های عمرانی در این بخش معرفی خواهد شد.