گروه کارخانجات و معادن سنگ نیکفر

گروه کارخانجات و معادن سنگ نیکفر

  • آدرس سايت: www.nikfargroup.com
  • زبانها: فارسی - انگليسی - عربی
  • سال ساخت: ۱۳۹۰
  • کارفرما: گروه کارخانجات نیکفر
  • توضيحات: در این وبسایت تصاویر با کیفیت از سنگهای استخراج شده و ساب شده شرکت نیکفر معرفی میگردد و کلیه اطلاعات مربوط به نمایندگیها، نمایشگاهها و سایر اطلاعات مربوط به این گروه ارائه میگردد.